събота, 23 септември 2017 г.

Сватбени емоции

Представям ви две сватбени картички,и един плик за пари.
Изработени от перлен картон ,декорирани с дантела и цветя комплекта от картичката и плика за пари,стана елегантен подарък.
I present you two wedding cards, and one money bag.
Made of pearl cardboard, decorated with lace and flowers, the card set and the money bag became an elegant gift.

Втората картичка също е изработена от перлен картон,дизайнерска хартия и малко елементи за декорация,които я направиха елегантна и интересна.
The second card is also made of pearl cardboard, designer paper and a few elements for decoration that made it elegant and interesting.

Надявам се да ви харесат.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тези картички ще участвам в следните предизвикателства:
With these cards I will take part in the following challenges:

http://cardsaddicted.blogspot.bg/2017/09/348.htmlСватбено настроение

Здравейте,днес ще ви покажа две сватбени картички и два плика за пари към тях.
Изработени от перлени картони и леко декорирани с цветя,станаха елегантни и нежни. 

Hello, today I will show you two wedding cards and two envelopes for money to them.
Made of pearl cardboard and lightly decorated with flowers, they became elegant and gentle.

Надявам се да ви харесат.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тези картички ще участвам в следните предизвикателства:
With these cards I will take part in the following challenges:

http://cardsaddicted.blogspot.bg/2017/09/348.html
сряда, 6 септември 2017 г.

Настроение...

Днес ще ви покажа една страничка от Арт журнала ,който скоро реших да започна.Вчера бях много изморена,исках просто да седна и да  рисувам безцелно...
Хванах водните бои и започнах...Наистина се получи едно безразборно мацане с цветове...

Today i will show you a piece of art journal that i soon decided to start.
Yesterday i was very tired, i just wanted to sit and paint aimlessly...
I picked up the water paints,and started... It really did get one indiscriminate shooting with colors...

След като го изсуших започнах да контурирам с черно,и тъй като акрилните ми боички вече за нищо не стават,хванах текстилните бои и с тях направих черния контур по страницата.След това допълних с бял контур...  Направих си малко точки и квадратчета с структурната паста .Сложих няколко пеперуди с печат, три от които също оцветих с текстилни бои.Сложих малко перлено за блясък както на пеперудите ,така и на самата страница. Накрая залепих пеперудите и с Label maker добавих един текст,който много харесвам... 

After I dried it, I began to contour in black, and as my acrylic paints no longer happened, I grabbed the textile paints and with them I made the black outline on the page. Then I added a white contour ... I made a few points and squares with the structural paste. I put a few butterflies in print, three of which I also dyed with textile paints. I put a little pearl to glitter both on the butterflies and on the page itself. Finally I stuck the butterflies and with Label maker I added a text that I really like ...

И така след толкова оцветяване ,се получи тази страница,която много ми допадна,и която ме накара да се отпусна много добре,и напрежението да изчезне...

So after so much coloring, I get this page, which I liked very much and which made me relax very well and the tension disappeared ...

Надявам се и на вас да ви хареса...
Поздрави: Гери

I hope you like it too ...
Greetings: Gerry

С тази страничка ще участвам в следните предизвикателства: понеделник, 4 септември 2017 г.

Пеперудено...

Здравейте,днес ще ви покажа една картичка,която направих докато гледах клипчета и уроци за микс медия. Колкото повече гледам,и разглеждам толкова повече се влюбвам в този стил,и искам да навлизам все повече и повече в него. Картичката е моя първи експеримент,и макар че не е нещо кой знае какво,аз много си я харесвам. 

Hello, today I will show you a card I made while watching videos and mix media lessons. The more I look, and I look the more I fall in love with this style, and I want to get more and more into it. The card is my first experiment, and although it's not much, I like it very much.

Направих си и домашно гесо,използвах няколко дистрес мастила,за сега имам само 4,но определено няма да остана само с тях.Също така за проба си взех няколко стенсила от близкия китайски магазин,и с пастите които имам от лидл приложих и тях в картичката.В двата края сложих и снежна паста,която имам от миналата коледа,и върху нея поръсих една златна пудра,която използам за полимерна глина.Сложих тук таме печат с надписи,и за финал направих няколко пеперуди ,пак с дистрес мастилата,и отгоре минах с перлена паста за блясък.Много ми харесват тези пеперуди и със сигурност ще ги използвам по често в проектите си... I also made homemade hairstyles, I used a few distracting

inks, for now I only have 4, but I definitely will not just stay with them. I also took a few samples from a nearby Chinese store for the sample, and with
the pastes I have from the leader I also applied them At both ends I put a snow paste I have from last Christmas, and on it I sprinkled a gold powder that I use for polymer clay. I put here a print with inscriptions, and for the final I them more often in my projects ...made several butterflies, again with distress inks, and on top I went with pearl paste for shine. I like these peppers very much and I will certainly use


И така спретнах първата си микс медия картичка и съм доволна от резултата ,като за много начинаещ :) 

And so I messed up my first card medal mix and I'm happy with

the score as a very beginner :)


Надявам се и на вас да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it too.
Greetings: Gerry


С тази картичка ще участвам в

следните предизвикателства:
понеделник, 7 август 2017 г.

Детско албумче и папка за кръщелно

Днес ви показвам едно детско албумче,което побира 50 бр. снимки,и папка за кръщелно свидетелство. Декорирани са  с прекрасните хартии на Карамфила Сидерова  и благодарение на Талантино. Този комплект е за подарък за първия рожден ден на едно сладко момиченце. 


Today I show you a children's album that holds 50 pieces. Photos, and baptismal certificate folder. Decorated with the beautiful papers of Кaramfilа Siderova and thanks to Talantino . This set is a gift for the first birthday of a sweet girl.

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери 

I hope you like it.Greetings: Gerry

С този албум ще участвам в следните предизвикателства:
With this album, I will take part in the following challenges:

http://cardsaddicted.blogspot.bg/2017/07/3.htmlпонеделник, 31 юли 2017 г.

Албум за моминско парти в морска тематика

Днес ви представям един албум за моминско парти в прекрасна морска тематика.
Албума е от 8 листа декорирани с дизайнерска хартия,и леко разчупени страници,декорирани с канап.Има и 8 празни листа, на които да се пишат пожелания,и два на края на албума за паспарту с целувки :) 


Today I am presenting you an album for a maiden party in a wonderful maritime theme. The album has 8 sheets of design paper, and slightly broken pages decorated with string. There are also 8 blank sheets to write greetings, and two at the end of the passepartout album with kisses :)

За декорацията на албума използвах прекрасните хартии на Frou frou craft, колекцията Sea & sand,за които благодаря на Талантино,канап и всякакви морски елементи :)


For the decoration of the album I used the Frou frou craft, the Sea & sand collection,
For which I thank Талантино,the string and all kinds of marine elements :)

Иииии замириса на море :) 


And the smell of the sea...

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери


I hope you like it. Greetings: Gerry

С този албум ще участвам в следните предизвикателства:

неделя, 25 юни 2017 г.

Албум за моминско парти

Представям ви един кокетен,бонбонест розов албум за моминско парти :)
Не си падам много по розовото,но този албум много ми хареса как се получи.


I present you a nice, candy pink album for a maiden party :) I do not fall very much on the pink, but I like this album very much.

Постарах се да изглежда интересен,и кокетен.
За направата му използвах прекрасните хартии на Карамфила Сидерова,и честно да си кажа влюбена съм в нейните хартии.Много ми харесват,и отдавна исках да направя нещо с някоя нейна колекция.
И ето,че момента дойде,а резултата много ми харесва.


I tried to look interesting and nice. I used the beautiful papers of Karamfilа Siderova to make it and I honestly say I am in love with her papers. I like them very much and I wanted to do something with a collection of them for a long time. Here that the moment came and the result I like very much.

В албума има място за доста снимки,а на задната корица има джоб,в който сложих 7 тагчета ,на които всяка девойка от партито да напише нещо за булката :)
А ето го и албумчето. Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери


There are plenty of pictures in the album, and there is a pocket on the back cover, in which I put 7 tags that every girl from the party can write for the bride :) And here's the album. I hope you like it. Greetings: Gerry